Вейфо йекуплекс - да се компенсират стресови ситуации в птицевъдството

НОВО ОТ ВЕЙКС – ФАРМА

Вейфо йекуплекс - флакон 500 млСмяна на помещението, висока температура, ваксинации, появата на паразити и болести представляват основни стресови ситуации за птиците. Тези особени натоварвания за обмяната на веществата могат по-лесно да бъдат преодолени чрез използване на фуражната добавка ВейФо Йекуплекс на Вейкс-Фарма.

За птиците стресът представлява повишен разход на енергия, която вече не е на разположение за продуктивността на животните. Затлъстяването на черния дроб допълнително повишава натоварването на обмяната на веществата . Нарушена резорбция на хранителните вещества в червата и неуравновесен воден баланс усилват цялата проблематика.

Мапрелин – новост за развъдния процес при свинете

  • синтетично произведена активна субстанция
  • сигурна стимулация на еструса
  • много добри резултати по отношение на плодовитостта

Фирма Вейкс-фарма от доста години фокусира вниманието и развойната си дейност върху управлението на развъдния процес на селскостопански животни. Тъй като използваните досега препарати за стимулиране на еструса при свинете са обременени със значителни недостатъци поради добиването на активното вещество от биологичен материал (напр. PMSG/eCG от серума на бременни кобили), научните изследвания бяха насочени към създаването на препарат със синтетично произведена активна субстанция. Тази цел Вейкс-фарма постигна с регистрацията на препарата МАПРЕЛИН, който съдържа синтетичната активна субстанция ПЕФОРЕЛИН.

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg