You are hereDepedin Veyx

Depedin Veyx


ДЕПЕДИН® ВЕЙКС

Само за ветеринарна употреба. По лекарско предписание

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Veyx-Pharma GmbH
34639 Schwarzenborn
Söhreweg 6
Germany

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСККИЯ ПРОДУКТ

Депедин Вейкс

Дексаметазон и преднизолон са синтетични деривати на хормона кортизол, произвеждан от кората на надбъбречната жлеза, при което декстаметазонът има 30 пъти по-силно, а преднизолонът четири пъти по-силно глюкокортикоидно действие. От друга страна, при дексаметазона напълно липсва минералокортикоидното действие, а при преднизолона то е с 20% по-малко в сравнение с кортизола. Както всички глюкокортикоиди дексаметазонът и преднизолонът дифундират през клетъчната мембрана и се свързват с цитоплазматични рецепторни протеини. След това съответният хормоно-рецепторен комплекс преминава в клетъчното ядро, където индуцира биосинтеза на специфични протеини, които изпълняват специфични хормонални задачи.

И двата глюкокортикоида имат особено силно изразени антифлогистични и антиалергични свойства. По принцип те не влияят на самите патогенни фактори, а предизвикват положителна промяна в реакцията на организма. Освен че действат противовъзпалително и антиалергично, кортикостероидите стимулират глюконеогенезата и разграждането на протеини, както и влияят благоприятно върху обмяната на мастните вещества. Чрез комбинацията на двата глюкокортикоида се постига бързо настъпване на действието и същевременно се удължава продължителността му. Получава се деподействие.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

СЪСТАВ:

1 мл съдържа:

7,5 мг преднизолон ацетат
2,5 мг дексаметазон
0,1 мг етил-4-хидроксибензоат
0,1 мг пропил-4-хидроксибензоат

ФОРМА: водна инжекционна суспензия

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:

Говеда, коне, свине, телета, прасенца, кучета, котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Ацетонемия, родилна пареза, тетания, залежаване, индигестии, възпаления на ставите, на сухожилията и на синовиалните торбички, мастити, лумбаго, заболявания на копитата, агалаксия при свинете майки в следствие на пуерперална септицемия и токсицемия, както и еклампсия, едемна болест при прасенцата, алергии, анафилаксия, уртикарии, дерматити и екземи (непаразитни), пруритус, флегмони, ревматични заболявания, стрес, изгаряния.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

При остеопоротични процеси, диабетес мелитус, вирусни заболявания.
Кортикостероидите могат да предизвикат аборти през последните седмици от бременността.

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ:

Както всички глюкокортикоиди и ДЕПЕДИН ВЕЙКС предизвиква възпиране на ACTH-производството, което води до намаляване функцията на кората на надбъбречната жлеза за времетраенето на лечението с кортикоиди.
При еднократна доза този процес приключва след 5 дни и трябва да се вземе под внимание само при изключително продължително лечение с многократни апликации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА:

Не са известни.

ДОЗИРОВКА:

За мускулно или интраартикуларно инжектиране.

коне - 10 мл
говеда - 8 мл
телета - 4 мл
свине - 8 мл
прасенца - 2 мл
кучета - 0,5 мл
котки - 0,3 мл

КАРЕНТЕН СРОК:

месо:
говеда, коне - 8 дни
свине - 6 дни

мляко - 24 часа

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, ЛАКТАЦИЯ И ЯЙЦЕНОСЕНЕ

Кортикостероиди могат да причинят аборт през последните седмици на бременността.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в хладилник (2 – 8 °С)!
Да се пази от светлина!
Да се пази от достъп на деца!
Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен на опаковката!

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО

Неизползвани ВМП или отпадъчни материали от тях да се унищожат съгласно местното законодателство.

ОПАКОВКА:

фл. х 50 мл

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg