You are hereGonavet Veyx

Gonavet Veyx


ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

  • Гонавет Вейкс
  • Воден инжекционен разтвор

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Състав:
1 мл съдържа: Активна субстанция: 0.0524 мг гонадорелин [6-D-Phe] ацетат
(отговаря на 0.05 мг гонадорелин [6-D-Phe])

Ексципиент: 1.0 мг хлорокрезол

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

  • Направление и стимулиране на функциите, свързани с репродукционния процес при говеда и свине.
  • Терапия на овариално обусловени смущения на плодовитостта и нарушена функция на половия апарат при говеда и коне.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Приложение след 12-ия ден след раждането при крави с узрял терциерен фоликул. При инфекциозни заболявания и други значими смущения на здравословното състояние.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Няма. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля незабавно да уведомите вашия ветеринарен лекар.

ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, свине, коне.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: 1.0 – 2.0 мл мускулно
- индукция на овулацията при нейното забавяне в следствие на LH-дефицит 2.0 мл
- индукция/синхронизация на овулацията в рамките на програми за осеменяване на определена дата 1.0 мл
- стимулиране на овариите през следродилния период от 12-ия ден след раждането 1.0 мл
- овариални кисти в следствие на LH-дефицит 2.0 мл

Свине: 0.5 – 1.5 мл мускулно, подкожно
- индукция /синхронизация на овулацията с цел осеменяване на определена дата в рамките на метод за подобряване на груповото раждане и отглеждане

свине – майки 0.5 – 1.0 мл
първескини - 1.0 – 1.5 мл

Коне: 2.0 мл мускулно
- при централно обусловена инсуфициенция на половия цикъл (анеструс, ациклия)
- индукция на овулацията пи забавянето й.

КАРЕНТЕН СРОК
Няма.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Да не се съхранява при температура над 25°С и да се пази от светлина!
Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху етикет и картон.
След разтваряне, разреждане и след първо отваряне на опаковката годен до 28 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

При погрешно приложение по време на бременност не се очакват отрицателни въздействия върху протичането й, както и върху развитието на фетуса. При свине-майки да се използва Гонавет Вейкс след отбиването. Даването на лактиращи крави и кобили да става по предписание.

Взаимодействия с други ВМП и други взаимодействия

Синергизъм се появява при комбинирано приложение с FSH, преди всичко при животни със смущения на пуерпералния процес. Едновременното прилагане с HCG може да доведе до овариални хиперреакции.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

кутия от 6 х 10 мл флакона
кутия по 1 х 50 мл флакон

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg