You are hereHypophysin LA

Hypophysin LA


Хипофизин® ЛА

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Хипофизин® ЛА

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА:

Състав:

1 мл съдържа:

0,07 мл карбетоцин
2,00 мл хлоробутанол

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА:

Воден инжекционен разтвор за говеда и свине.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Забавяне на раждането поради слаби напъни, Retentio secundinarum и други пуерперални смущения (напр. Atonia uteri, Lochiometra) при говеда и свине; изпразване на утеруса при непълноценни аборти и пиометра (след съответна предварителна терапия за отваряне на цервикса) при говеда; при свинете в рамките на синхронизацията на партуса в комбинация с PGF2α, но не и преди 113-ия ден от бременността, за ускоряване настъпването на раждане; профилактика и терапия на ММА-синдрома (метрит-мастит-агалаксия) при свинете, предизвикване на протичането на млякото.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Хипофизин® ЛА не се прилага при юници с продължително раждане, които често пъти показват прекомерна активност на миометриума, обусловена чрез сравнително силната болка от натиска в областта на цервикса и вагината.

Хипофизин® ЛА не се прилага при прекомерно силни контракции, при наличие на механични препятствия, при риск от разкъсване на матката, превъртане на матката, относително голям плод, както и при малформации на родилните пътища.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ:

Не са известни. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите вашия ветеринарен лекар.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ СРЕДСТВА:

Не са известни.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:

Свине, говеда.

ДОЗИРОВКА И МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За мускулна и венозна апликация.

По принцип приложението е еднократно, но повторно приложение е възможно.

СВИНЕ:

свине: 5 – 1,0 мл на животно (отговаря на 35 до 70 мг карбетоцин)
В рамките на синхронизация на раждането с предшестващо инжектиране на PGF2α:
свине: 0,5 мл на животно (отговаря на 35 мг карбетоцин)

ГОВЕДА:

говеда: 2,5 – 5,0 мл на животно (отговаря на 175 до 350 мг карбетоцин)

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

В случай, че се прилага Хипофизин® ЛА за отделяне на плацентата или за пуерпералния период, еднократна апликация по принцип е достатъчна. Тогава терапията да се провежда своевременно, т.е. още по време или непосредствено след раждането. С оглед на заболяването е възможно повторение на апликацията след 1 – 2 дни.

КАРЕНТЕН СРОК:

Говеда, свине: месо: 0 дни
Говеда: мляко: 0 дни

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се пази от достъп на деца!
Да се съхранява в хладилник при 2°С до 8°С и да се пази от светлина!
Да не се използва след изтичане срока на годност!
Годността на отворен веднъж флакон е 28 дни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Окситоцин не се дава заедно с Хипофизин® ЛА, тъй като взаимното им подсилващо действие може да доведе до нежелани спазми на матката.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО: Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

ДАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА:

20.11.2006

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

Опаковка: стъклен флакон х 50 мл

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg