You are hereMaprelin XP10

Maprelin XP10


Мапрелин ХР10

Забавено или липсващо разгонване при женските разплодни животни намалява рентабилността при производството на прасенца. Поради това, при групово отглеждане на свинете-майки, възлов момент на мениджмънта на груповото отглеждане е осигуряването на своевременно и по възможност едновременно появяване на еструсите.

FSH, фоликулостимулиращият хормон, отговаря за започването растежа на фоликула като по този начин създава основните предпоставки за започване на еструса.

Мапрелин ХР10 съдържа синтетично произведеното активно вещество пефорелин.
Този GnRH-аналог индуктира селективно освобождаването на FSH при свинете и така стимулира започването на еструса (старт на цикъла). С Мапрелин ХР10 е възможно при свине-майки на всяка възраст да се предизвика разгонване след покой на цикъла:

  • при първескини след предшествуваща медикаментозна блокада на цикъла
  • при примипарни свине-майки (едно опрасване) след приключване на кърменето
  • при плурипарни свине-майки (няколко опрасвания) след приключване на кърменето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Мапрелин ХР10 75 мг/мл инжекционен разтвор за свине

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

ИМЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Мапрелин ХР10 75µг/мл инжекционен разтвор за свине

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Пефорелин

СЪДЪРЖАНИЕ

Активно вещество: пефорелин - 75,0 мг/мл
Други: хлорокрезол - 1,0 мг/мл

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен воден разтвор за мускулно инжектиране.

ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Свине

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

  • стимулиране на еструса при свине-майки след отбиването
  • стимулиране на еструса при полово зрели първескини след предшестваща блокада на цикъла

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при полово още незрели първескини, смущения на плодовитостта или общото здравословно състояние.

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

Не са известни. В случай, че установите странично действие, неупоменато в листовката, съобщете го на ветеринарния си лекар.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Данните са дадени в µг за пефорелин и в мл за Мапрелин ХР10 на животно.
Дозировката зависи от броя на опрасванията.

Примипарни свине-майки: 24 часа след отбиването: 37,5 мг = 0,5 мл
Плурипарни свине-майки: 24 часа след отбиването: 150 мг = 2,0 мл
Първескини (ремонтни): 48 часа след края на медикацията за блокиране на цикъла: 150 мг = 2,0 мл

За еднократно мускулно приложение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Няма.

КАРЕНТЕН СРОК

Свине: месо - 0 дни

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ВМП

Да се пази от достъп на деца! Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху първичната и вторичната опаковка. Да се съхранява в хладилник (2 – 8°С). Да се пази от светлина. Срок на годност след отваряне на флакона: 28 дни. След изтичане на този срок да не се използват остатъци от ВМП.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Хора, свръхчувствителни към GnRH-аналози да не прилагат препарата. Тъй като не може да бъде изключено самоинжектиране по погрешка, се препоръчва бременни да не прилагат препарата, защото при лабораторни изследвания с мишки бяха установени тератогенни действия. При самоинжектиране по невнимание да се консултира лекар и да му се покаже опаковката на препарата. В случай на контакт с кожата да се измива грижливо със сапун и вода. При контакт с очите те да се изплакнат с вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ ИЛИ ЛАКТАЦИЯ

Приложението на Мапрелин ХР10 по време на бременност или лактация не се препоръчва. Лабораторни изследвания с мишки допускат тератогенни действия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Едновременното приложение на PMSG или hCG с Мапрелин ХР10 би могло да предизвика овариална свръхреакция.
Приложението на медикаментозна блокада на цикъла преди използването на Мапрелин ХР10 при спазване на предписания интервал не влияе на действието на препарата.

ПРЕДОЗИРАНЕ (СИМПТОМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО)

При свине с три пъти предозиране на максималната доза не бяха констатирани странични действия.

НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Не са известни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ПРЕПАРАТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

За предпочитане е недоизползвани лекарствени средства да се предадат на събирателните пунктове за вредни вещества. При унищожаване заедно с битови отпадъци трябва да бъде осигурено да няма непозволен достъп до тези отпадъци. Забранено е ВМП да се унищожат с отпадните води или през канализацията.

ОПАКОВКА

Флакон х 10 мл
Флакон х 50 мл
Флакон х 100 мл
6 флакона х 10 мл

Да се отпуска с рецепта.

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg