You are hereMasti Veyxim

Masti Veyxim


Масти Вейксим

Маслена суспензия на интрамамарно приложение при говеда

Състав:Масти Вейксим

10 г съдържат:

 • Алфа-токоферол ацетат (витамин Е ацетат)- 120.00mg
 • Витамин А концентрат - 100’000 IU
 • Химотрипсин - 2’400 FIP-U
 • Трипсин - 240 FIP-U
 • Папаин - 6 FIP-U

Терапевтични показания

Говеда:

 • Неинфекциозни възпаления на вимето.
 • Помощно лечение при инфекциозни остри, хронични и субклинични мастити към антибиотично лечение по антибиограма.

Противопоказания

 • Няма

Нежелани странични реакции

 • В някои случаи препарати, съдържащи ензими (особено, ако бъдат инжектирани или вкарани във вимето) могат да предизвикат лесно или трудно забележими отоци. Тези отоци са безопасни и трябва да бъдат разглеждани като силна реакция на тъканта. След няколко дни ще изчезнат без усложнения.
 • Ако забележите някакво сериозно възпаление или други ефекти, вследствие от употребата на този БМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля незабавно уведомете вашия ветеринарен лекар.

Видове животни, за които е предназначен

 • Говеда

Дозировка и начин на прилагане

За интрамамарно приложение

 • 1 инжектор във всяка засегната четвъртинка на вимето след пълно издояване на млякото и след почистване и дезинфектиране на вимето и върховете на цицките. 1-3 инжектори в интервал от 12 часа.
 • Да се разклаща добре преди употреба!

Карентен срок

Говеда:

 • Месо и вътрешности: 0 дни
 • Мляко: 1 ден

Специални предпазни мерки за съхранение на продукта

 • Да се държи далеч и скрит от погледа на деца.
 • Да не се съхранява при температура над 25 градуса С
 • Да не се използва след изтичането на срока на годност, посочен върху опаковката.

Специални предупреждения

Няма.

Предпазни мерки при унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

 • Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни в канализацията с отходните води или заедно с домакинските отпадъци.
 • Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

Допълнителна информация

 • Инжектор от 10 г за интрамамарна употреба
 • Размери на опаковките: 10 x 10 г

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg