You are herePGF Veyx forte

PGF Veyx forte


ПГФ Вейкс Форте

Само за ветеринарномедицинска употреба
По лекарско предписание

Активно вещество

  • Клопростенол натрий

Фармацевтична форма

  • Воден инжекционен разтвор за мускулно или подкожно приложение.

Съдържание

1 мл съдържа:

  1. Клопростенол натрий - 0.263 мг
  2. Хлорокрезол - 1.0 мг

Терапевтични показания

Говеда:
-Преместване момента на разгонване и овулация и синхронизиране на цикъла при животни с овулационен цикъл при приложение по време и диеструс
-Липса на разгоненост, гнойно възпаление на гениталиите или пиометра при блокада на цикъла въз основа на прогестерона
-Предизвикване на аборт до 120-ия ден от бременността
-Мумифициран плод
-Предизвикване на раждане при отделни животни

Свине
Предизвикване на раждан или синхронизиране на раждането от 113-ия ден на бременността (ден 1=пьрви ден след осеменяването)
Противопоказания
-Бременни животни, при които не е желателно предизвикване на аборт или раждане
-Спасти1ни заболявания на дихателния апарат и на стомашно-чревния тракт
-Венозна апликация

Нежелани странични действия
-При използването на крави за предизвикване на раждан в зависимост от момента на третиране може да се прояви следродилно поведение.
-Наблюдаваните изменения в поведението на свинете непосредствено след третирането с препарата за предизвикване на раждане са подони на тези на свине-майки преди нормално раждане, които обикновено отминават за около 1 час.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на ВМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля, незабавно уведомете вашия ветеринарен лекар.

Видове животни, за които е предназначен
Говеда и свине

Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на прилагане
За мускулно и подкожно инжектиране при говедата.
За дълбоко мускулно приложение пи свинете
За намаляване риска на анаеробна инфекция да се избегнат инжекции в замърсени кожни участъци. При апликацията мястото на инжектиране да бъде старателно по1истено и дезинфектирано

Говеда
0.5 мг клопростенол на животно (отгов. на 2.0 мл ПГФ Вейкс форте/животно)
При говеда за синхронизация на цикъла се третират групи от животни два пъти в разстояние на 11 дни.

Свине
0.175 мг клопростенол на животно (отгов. на 0.7 мл ПГФ Вейкс форте/животно)

Карентен срок
Говеда: месо: 2 дни
мляко: няма

Свине: месо: 2 дни

Специални предпазни мерки за съхранение на продукта
Да се държи далеч и скрит от погледа на деца.
Да не се съхранява при температура над 25 градуса С
Да не се използва след изтичане на срока на годност, упоменат върху етикета на кутията.
Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 28 дни

Специални предупреждения
Специални предпазни мерки за всеки вид животни:
Преди апликацията да се почисти мястото на инжектиране и да се дезинфекцира.
С цел избягване на анаеробни инфекции да се избегнат инжекции в замърсени участъци на кожата.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарно медицинския продукт на животните:
Препоръчва се бременни, астматици и лица, болни от други заболявания на дихателните пътища при използването на клопростенол да носят ръкавици. При евентуална контоминация на кожата незабавно да се измива с вода и сапун

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:
Да не се прилага при бременни животни , при които не е желателно предизвикване на аборт или раждане.
Когато се използва за предизвикване на раждане при крави може да се стигне до следродилно поведение в зависимост от момента на прилагане.
При свине клопростенол да не се прилага преди 113 ден от бременността, тъй като това може да доведе до повишена смъртност и отслабена жизненост на новородените прасенца.

Взаимодействие с други ВМП и други форми на взаимодействие
Едновременното прилагане на окситоцин и клопростенол усилва действието на матката

Предозиране
При предозиране може да се стигне до следните симптоми:
Увеличение на честотата на пулса и на дишането, бронхоконстрикция, увеличаване на телесната температура, зачестено отделяне на урина и изпражнения, саливация, морска болест, повръщане.

Несьвместимости
Да не се смесва с други медикаменти

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

Дата на последния преглед на текста
Септември 2007

Допълнителна информация

Количество в опаковка:
Инжекциони флакони с 10 мл.
Кутия с 6 x 10 мл флакони.

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg