You are herePana Veyxal Salbe

Pana Veyxal Salbe


ПАНА ВЕЙКСАЛ унгвент

Само за ветеринарна употреба
За външна употреба
Без лекарско предписание

Пана Вейксал унгвент съдържа високоефективна комбинация от протеолитични ензими и витамини. Особено на труднодостъпни места, препаратът може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други средства за лечение на кожни рани. Протеолитичните ензими разтварят некротични и митотично дегенерирани клетки, докато здравата тъкан се предпазва от действието на ензимите чрез антиензими и a-2-макроглобулин. Освен това те подпомагат фибринолизата и образуването на гранулационна тъкан. Също така подкрепят локалния имунитет, което ускорява оздравителния процес на раните. До голяма степен се предотвратява образуването на белези.

В рамките на изследвания in vivo и in vitro бе доказано, че от една страна самите протеолитични ензими унищожават микроорганизмите и от друга страна значително спъват факторите им на вирулентност. Поради това приложението на Пана Вейксал, евентуално в комбинация с антибиотик, води до много бързо оздравяване на раните, което се дължи и на витамините А и Е.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

СЪСТАВ:

10 г съдържат:

  • 18,5 мг папаин
  • 8,6 мг трипсин
  • 1,7 мг химотрипсин
  • 42.500 ІЕ ретинол палмитат (вит. А)
  • 25,0 мг -токоферол ацетат (вит.Е)

в безводна и измиваща се основа.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА:

Унгвент.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Локално третиране на панариции, некротизиращи и трудно заздравяващи рани (напр. междубедренна екзема, джобни рани, абсцеси, фистули), локално третиране на брадавици, хематоми, декубитуси и възпаления на холката.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не са известни.

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ:

Няма. В случай, че установите такива, информирайте ветеринарния лекар или аптекаря.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА:

Подпомага действието на антибиотиците, особено в случаи на инфектирани, гнойни или мокрещи рани.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:

Коне, говеда, свине, овце, кози, кучета и котки.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препаратът се нанася върху засегнатото място един до няколко пъти дневно до пълно оздравяване. Да не се нанася върху прясно отворени рани.

КАРЕНТЕН СРОК:

Няма.

ОПАКОВКА:

  • туб. х 20 г
  • кут. х 150 г

УНИЩОЖАВАНЕ:

Всеки неизползван продукт или остатъци от него да се унищожат съгласно местното законодателство.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява на хладно при 8 - 15°С и да се пази от светлина!
Да не се използва след изтичане срока на годност!!
Да се пази от достъп на деца!!

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg