You are hereSensiblex

Sensiblex


СЕНЗИБЛЕКС

Разтвор за мускулно и подкожно инжектиране при говеда и кучета

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Сензиблекс разтвор за мускулно и подкожно инжектиране за говеда и кучета

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 мл съдържа:

  • Активна субстанция: 40.00 мг денаверин хидрохлорид (отгов. на 36.5 мг денаверин)
  • Помощно вещество: 20.00 мг бензил алкохол

ФОРМА:

Инжекционен разтвор за мускулна и подкожна апликация.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Говеда:

Облекчаване на раждането при първескини, активиране на прекъснати раждания, недостатъчно отваряне и разтваряне на мекия родилен път вследствие на слаби напъни или аномалии при разположението или големината на плода, тесен цервикс от първа и втора степен след реторзио утери, при фетотомии подобрява условията за работа и намалява риска от наранявания (прекалено голям плод, аномалии на разположението на мъртъв плод и др) , регулиране на родилната дейност при слаби напъни или прекалено силни контракции (спазми) на утеруса.

За улесняване на раждането да се инжектира Сензиблекс към края на фазата на отваряне или по време на разтварянето на родилния път. При фетотомии е необходима допълнителна епидурална анестезия. При необходимост инжекцията със Сензиблекс може да бъде повторена със същата доза след 40-60 минути.

Кучета:

Активиране на прекъснато раждане.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прилагането на препарата в началото на фазата на разкритие няма ефект. Кучета: едноплодие, патологична множествена бременност, прекомерно нарастване на зародиша.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:

Нарастващо безпокойство, краткотраен локален оток, липсващо или недостатъчно действие, налагащо допълнителни мерки за подпомагане на раждането.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ,ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Говеда, кучета.

ЛЕКАРСТВЕНИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Не са известни.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За мускулно и подкожно инжектиране.

ЗАБЕЛЕЖКА:

5 до 10 минути след апликацията започва действието на препарата и след още 10 минути напълно разгръща действието си.

Юници: 5,0-10,0 мл (200 - 400 мг денаверин хидрохлорид / животно)
Крави: 10,0 мл (400 мг денаверин хидрохлорид / животно)

При нужда дозата може да се инжектира повторно след 40 – 60 минути.

Кучета: 0,5 - 1,5 мл (20 - 60 мг денаверин хидрохлорид / животно)

КАРЕНТЕН СРОК:

Няма.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се пази от достъп на деца!
Да не се съхранява при температури над 25°С!
Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен на опаковката.
След отваряне, да се използва в рамките на 28 дни!

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други препарати:

Сензиблекс не трябва да се дава едновременно с други препарати. При допълнително прилагане на окситоцин се препоръчва внимателно дозиране поради опасност от засилване на действието му заедно с денаверина.

Предозиране:

При предозиране и интравенозно приложение може да се получи антихолинергичен ефект като напр. ускорено сърцебиене и учестено дишане.

Несъвместимост:

Не смесвайте с други медицински продукти.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ВМП ИЛИ ОСТАТЪЦИТЕ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни в канализацията или заедно с домакинските отпадъци. Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стъклена опаковка от 50 мл с дози за многократно приложение
Размери на опаковката: 1 х 50 мл

Изработка и поддръжка на сайт: lulin.bg