You are hereTrimetox Pulvis

Trimetox Pulvis


ТРИМЕТОКС ПУЛВИС

прах

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Триметокс пулвис
Прах

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 г съдържа:

 • 160 мг сулфамерацин
 • 32 мг триметоприм

ФОРМА:

Прах.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:

Коне:

За лечение на инфекциозни заболявания в най-ранния стадий на инфекцията, причинена от чувствителни към сулфадоксин и триметоприм патогенни организми като:

 • бактериални инфекции на дихателната система
 • инфекциозни заболявания на стомашно-чревния тракт
 • инфекции на урогениталната система

Необходимостта от приложение на Триметокс пулвис подлежи на проверка с антибиограма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 • свръхчувствителност към сулфонамиди или триметоприм
 • резистентност към сулфонамиди или триметоприм
 • тежки чернодробни и бъбречни нарушения
 • увреждания на хемопоетичната система

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:

При приложението на Триметокс пулвис може да възникнат:

 • чернодробни увреждания
 • бъбречни лезии, включително хематурия, кристалурия, бъбречни колики, липса на апетит, полиурия
 • алергични реакции
 • промени в кръвната картина
 • храносмилателни нарушения

При поява на странични реакции лечението с Триметокс пулвис трябва да се прекрати незабавно.

Ответни мерки:

В случай на бъбречни лезии – прием на течности и алкализация на урината.
При анафилаксия: Епинефрин (адреналин) и глюкокортикоиди, венозно.

При алергични кожни реакции: антихистамини и/или глюкокортикоиди.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на ВМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля да уведомите вашия ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Коне.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ СРЕДСТВА:

Не са известни.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Коне:

Прилага се чрез смесване с храната. За лечение на отделни животни.

Следната дозировка се отнася до общото количество от активните съставки сулфамерацин и триметоприм в съотношение 5 + 1.

90 мг от общото количество/кг/ден отговаря на: 4,7 г Триметокс пулвис на 10 кг т.м. на ден. Тази доза трябва да се раздели на две подобни дози, прилагани сутрин и вечер. Приложената дозираща лъжица е с приблизителен обем 14 г.

Лечението се провежда за 3-5 последователни дни или 2 дни (при салмонела 5 дни) до пълно изчезване на симптомите на заболяването. При хронично заболяване на дихателните пътища и на белия дроб може да се наложи лечение за срок от 5 до 10 дни.

Преди приложението прахът трябва да бъде хомогенно смесен с храната непосредствено преди употреба. Необходимо е да се осигури хомогенно разпределение на активните вещества.

След три дни лечение, ако не се забелязва значително подобрение, продължаването на лечението се препоръчва само ако чувствителността на патогенния организъм е доказана с антибиограма; може да е необходимо преминаване към друга терапия.

КАРЕНТЕН СРОК:

Коне:

Консумируеми тъкани: 9 дни

Не се разрешава за употреба при кобили, от които се добива мляко за човешка консумация.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

 • Да се пази от достъп на деца!
 • Да не се съхранява при температури над 25°С и да се предпазва от светлина!
 • Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху етикета на кутията.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП:

Лицата, прилагащи ВМП на животните, трябва да избягват директния контакт с кожата и мукозните мембрани. Препоръчва се носенето на маски и гумени ръкавици.

Употреба по време на бременност и лактация:
Употребата при бременни кобили и новордени подлежи на строги показания.

Взаимодействие с други ВМП и дурги форми на взаимодействие:
Триметокс пулвис не трябва да се използва едновременно с фенилбутазон. Да не се смесва с други лекарства.

Предозиране

След резорбцията на големи количества сулфонамиди може да се наблюдават атаксии, мускулни конвулсии и мускулни гърчове, както и коматозни състояния. Тогава лечението с Триметокс пулвис трябва да се прекрати незабавно. Симптоматичното лечение на невротропните ефекти се провежда с прилагане на средства, потискащи централната нервна система (напр. барбитурати). В допълнение към прилагането на витамин К и фолиева киселина за увеличаване на бъбречната екскреция на сулфонамиди трябва да се прилагат и алкализиращи средства (напр. натриев бикарбонат).

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

ОПАКОВКА:

 • кутии х 500 г , 1500 г
 • торби х 5 кг


Powered by Drupal  |  Изработка и поддръжка на сайт: Lulin