You are hereВейксол В-Фос

Вейксол В-Фос


Разтвор с фосфор и витамин В12

Произведена при специални стерилни условия течна хранителна добавка с органични, добре усвояеми компоненти, съдържаща 100.00 мг натриев фосфат, 100.000 мг пропилен гликол, 1.000 мг фосфорна киселина и 50.000 μг витамин В12 на литър, която е лесно приложима – директно или заедно с храната или водата, която бързо се резорбира и по този начин спомага обезпечаването на животните с необходимите активни вещества.

Физиологичното значение:

Фосфор:

Градивна част на скелета, буферна субстанция в кръвта и клетките, жизненоважна съставка на нуклеиновата киселина и на различни липоиди т.е. протеиди.
Необходим е за производството, натрупването и оползотворяването на енергия и посредничи на хормоналните действия. Липсата на фосфор води до намаляване на консумацията на храна, смущения в растежа, намаляване на млекодобива и в крайна сметка (смущения на енергийната обмяна) и до репродуктивни смущения. Рахит и остеопороза или чупливи кости могат да бъдат причинени както от липсата на фосфор, така и та витамин D3 или калций (свине, птици). Смущения в съотношението киселини-основи (напр. при ацидоза) или родилна пареза могат да предизвикат хипофосфатемия (<5,0 мг неорган. Р/100 мл серум).

Витамин В12 (цианокобаламин)

Кръвообразуване и растеж
Служи за изграждане на двете групи коензими:

  • 5-десоксиаденил кобаламин: важен за усвояването на пропионовата киселина и по този начин за образуването на глюкоза (лактоза) при преживните животни
  • Метил кобаламин: необходим за реакциите на метилиране и по този начин и за обмяната на метионин

Последствия от липсата на витамин В12 са изменения в червената кръвна картина, смущения в обмяната на белтъчините, заболявания на нервната система, кожни заболявания, смущения в растежа и лошо усвояване на фуража.

Пропилен гликол

Допълнителен източник на енергия.

Група вещества:

Минерални вещества/витамини.

Препоръчано приложение:

Целенасоченото даване на минерални вещества и енергийни източници по време и след фази на особено натоварване или нужда като напр. раждане или отбиване, транспорт, смяна на обора, екстремни промени на температурата, смяна на храната, спортни активности или физически натоварвания, задоволяват физиологичните нужди, които не достигат в храната.

Дозировка:

  • коне, говеда: 10 до 50 мл
  • кончета, телета: 5 до 25 мл
  • свине, овце, кози: 3,5 до 15 мл
  • кучета, котки, животни с ценна кожа: 0,5 до 2,5 мл
  • приложение с водата за пиене: 0,2 – 1,0 мл/л вода
  • приложение с автомат за кашеста храна: 0,5 – 1,5 мл/л вода

(прасенца)

Токсичност/оценка на безопасност:

Преработените в този продукт вещества от много години намират приложение както при храненето на животните като смес от минерални вещества, така и във ветеринарната и хуманната медицина като прахова смес или в инжекционни или инфузионни разтвори.

От специализираната литература е известно, че при разтвори с пропилен гликол (1,2 пропандиол) след тяхното инжектиране в тъканта се наблюдава краткотрайно подуване. Приложението заедно с водата, храната или директно в устата се оценява като безпроблемно.

Продуктът се понася добре от кожата и от лигавицата. Поради това не се препоръчват специални мерки при контаминация на кожата с продукта. Въз основа на известните за отделните вещества данни за токсичност, при правилна дозировка продуктът може да бъде оценен като нетоксичен и безопасен.

В случаи на предозиране да се има предвид токсичността на фосфорни съединения и 1,2 пропандиол. Данни относно акутната или хроничната токсичност могат да се намерят в съответната научна литература.

Опаковка:

Флакон х 100 мл и 250 мл

Допълнителни съвети:

Да се пази от достъп на деца и от светлина!
Продуктът се произвежда под произв.№: α-DE НЕ 1000 10

Производител:

Veyx-Pharma GmbH
3639 Schwarzenborn
Germany

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg