You are hereVeyxyl LA 200

Veyxyl LA 200


ВЕЙКСИЛ ЛА 200

Само за ветеринарномедицинска употреба
ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
GERMANY

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Амоксицилин-трихидрат

СЪДЪРЖАНИЕ:

1 мл инжекционна суспензия съдържа:

  • 229,60 мг амоксицилин-трихидрат (отгов. на 200 мг амоксицилин)
  • помощни вещества:
  • 0,08 мг бутилхидрокситолуол
  • 0,08 мг бутилхидроксианизол

други:

  • алуминиев дихидроксид стеарат
  • пропилен гликолоктаноатдеканоат

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА:

100 мл инжекционна суспензия за мускулно приложение.

ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Свине, говеда, овце, кучета и котки

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

За терапия на предизвикани от грам-положителни и грам-отрицателни микроорганизми заболявания. При инфекции на белия дроб и на дихателните пътища, при инфекции на стомашно-чревния тракт, при инфекции в урогениталната област, при общи инфекции и сепсисни заболявания, при вторични бактериални инфекции вследствие на вирусни заболявания, при червенка.

Преди използването на Вейксил ЛА 200 се препоръчва доказването на чувствителността на болестните причинители чрез антибиограма. Това важи поради високата резистентност при E. coli и салмонели спрямо амоксицилина, особено при лечението на инфекции на храносмилателния тракт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Венозна апликация: Третиране на животни с висока чувствителност към пеницилините и цефалоспорините, с тежки смущения на бъбречната функция с анурия и олигурия, при наличие на образуващи -лактамаза причинители.
Приложение при домашни зайци, морски свинчета, хамстери и други дребни гризачи.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО:

Хора, прилагащи препарата и чувствителни към пеницилин или цефалоспорини, се препоръчва да избегнат директния контакт на лекарството с кожата или лигавицата. При говеда да се инжектира Вейксил ЛА 200 на няколко места. Максималният апликационен обем на едно място на инжектиране при говеда е 20 мл.

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ:

При приложението на съдържащи амоксицилин препарати могат да се появят алергични реакции на кожата или анафилаксия. При поява на алергична реакция веднага да се прекрати приложението на Вейксил ЛА 200.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ:

При анафилаксия: Епинефрин (адреналин) и глюкокортикоиди венозно.
При алергични кожни реакции: антихистаминика и/или глюкокортикоиди.

В редки случаи инжекцията може да предизвика локална иритация. Честотата на появяването й може да бъде намалена чрез редуциране на апликационния обем на мястото на инжектиране.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА:

Да се избягват смесвания с други лекарствени средства поради възможна несъвместимост. По отношение на антибактериалното действие съществува потенциален антагонизъм на пеницилините и химотерапевтичните средства с бързо започващо бактериостатично действие. Спрямо сулфонамиди, йони на тежки метали и окислители съществувт галенични несъвместимости.

ДОЗИРОВКА, НАЧИН И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За мускулно инжектиране при свине, говеда, телета, овце, кучета и котки:

10 мг амоксицилин на кг телесно тегло 1 път дневно в продължение на три последователни дни (10 мг амоксицилин на кг телесно тегло, съответно 0,5 мл Вейксил ЛА 200 на 10 кг телесно тегло).

За мускулно инжектиране при свинете е за предпочитане да се инжектира в страничния вратен мускул, а при говедата – в лакътния мускул (Anconeus). В случай, че след тридневно лечение няма видимо подобрение, се препоръчва проверка на диагнозата, а при необходимост се сменя терапията. Препоръчва се правене на антибиограма. След отшумяване на клиничните симптоми лечението би трябвало да продължи още два дни.

УКАЗАНИЯ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ:

В случаи на предозиране може да се появят симптоми на възбуда, предизвикани от централната нервна система, и конвулсии. Веднага да се прекрати приложението на Вейксил ЛА 200 и съответно да се третира симптоматично (апликация на бензодиазепини или барбитурати като антидот).

КАРЕНТЕН СРОК:

Говеда, овце:

месо: 28 дни
мляко: 3 дни

Телета, свине:

месо: 28 дни

ОПАКОВКА:

флакон Х 100 мл

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Да не се използва лекарственото средство след изтичане срока на годност, изписан на флакона и на вторичната опаковка!
Да се съхранява при 8 - 15 С!
Годност след отваряне на флакона: 28 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ПРЕПАРАТ:

За предпочитане е недоизползвани лекарствени средства да се предадат на събирателните пунктове за вредни вещества. При унищожаване заедно с битови отпадъци трябва да бъде осигурено да няма непозволен достъп до тези отпадъци. Забранено е ВМП да се унищожат с отпадните води или през канализацията.

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg