You are hereCombizym

Combizym


КОМБИЗИМ

Олеозна суспензия с антибиотици, глюкокортикоиди в комбинация с протеолитични ензими за перорално и външно приложение за кучета и котки.

Име и постоянен адрес на притежателя на лиценза за употреба

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

Наименование на ветеринарномедицинския продукт

Комбизим
Олеозна суспензия за перорално и външно приложение за кучета и котки.

Съдържание на активните субстанции и ексципиентите

1 ml съдържа:

Активни субстанции

  • Tetracycline hydrochloride: 30,0 mg
  • Neomycin sulphate: 22,5 mg
  • Prednisolone acetate: 2,0 mg
  • Chymotrypsine: 120,0 FIP-E (отгов. на 0,4 mg)
  • Trypsin: 12,0 FIP-E. (отгов. на 0,4 mg)
  • Papaine: 1,5 FIP-E. (отгов. на 1,0 mg)

Ексципиенти:

  • Ланолин
  • Триглицериди

Терапевтични показания

За лечение на възпаления на храносмилателния тракт (ентерити), на дихателните пътища (бронхити и пневмонии), на ставите (артрит) и на слуховия апарат (външно при отит) при млади животни; вторични инфекции след вирусни заболявания; третиране на външни рани.

Противопоказания

Няма.

Неблагоприятни реакции

След локално приложение на протеолитични ензими може да се стигне до оток, който се резорбира без усложнения.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета и котки.

Дозировка за всеки вид животно, метод и начини на прилагане

Перорално:

0,4 ml/kg т.м. ориентировъчна дозировка 2 пъти дневно в разстояние на 12 часа в продължение на 3 – 5 дни.

Външно:

Няколкократно намазване до оздравяването на раната.

Съвет за правилно приложение

Няма.

Карентен срок

Не е приложимо.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Срок на годност

След първото отваряне на опаковката: 28 дни.

Специални предупреждения

Няма.

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Дата на последната редакция на текста

13.02.2014

Допълнителна информация

1 инжектор по 10 мл
кутия с 10 инжектора х 10 мл

* * * *

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg