You are hereМапрелин – новост за развъдния процес при свинете

Мапрелин – новост за развъдния процес при свинете


  • синтетично произведена активна субстанция
  • сигурна стимулация на еструса
  • много добри резултати по отношение на плодовитостта

Фирма Вейкс-фарма от доста години фокусира вниманието и развойната си дейност върху управлението на развъдния процес на селскостопански животни. Тъй като използваните досега препарати за стимулиране на еструса при свинете са обременени със значителни недостатъци поради добиването на активното вещество от биологичен материал (напр. PMSG/eCG от серума на бременни кобили), научните изследвания бяха насочени към създаването на препарат със синтетично произведена активна субстанция. Тази цел Вейкс-фарма постигна с регистрацията на препарата МАПРЕЛИН, който съдържа синтетичната активна субстанция ПЕФОРЕЛИН.

Пефорелин е аналог на GnRH (Gonadotropin – Releasing – Hormon), който поради откриването му в хипоталамуса на миногата (англ.: lamprey) се нарича и Lamprey (I)GnRH-III. При свинете пефорелинът стимулира селективно освобождаването на FSH. Предизвиканата чрез еднократна апликация на Мапрелин секреция на FSH води до растеж на фоликула и стимулиране на еструса.

С Мапрелин е възможно при свине от всички възрастови групи да се предизвика разгонване след застой на цикъла. Препаратът се инжектира мускулно.

Дозировка:

Дозировката зависи от броя на ражданията и е:

  • плурипарни свине (повече от едно раждане) - 2,0 мл
  • примипарни свине (едно раждане) - 0,5 мл
  • първескини (ремонтни) - 2,0 мл

Мапрелин се прилага 24 часа след отбиването или 48 часа след края на блокирането на цикъла. По този начин Мапрелин се интегрира безпроблемно в мениджмънта за образуване на групи.

След приложението на Мапрелин настъпва разгонване в продължение на няколко дни след отбиването или след приключване блокадата на цикъла. Високите резултати по отношение на плодовитостта отговарят на днешните изисквания към оптимален мениджмънт. Мапрелин повишава процента на разгонванията и ражданията и подобрява индекса на прасенцата (живи родени прасенца на 100 осеменени свине-майки).

Въз основа на GnRH-структурата на пефорелина препаратът е локално и общо добре поносим. Състоящото се само от аминокиселини активно вещество се разгражда много бързо без образуване на остатъчни вещества така, че не е необходим карентен срок.

Мапрелин е готов инжекционен разтвор (няма трудоемко разтваряне на активното вещество в течност). След първото отваряне срока на годност е 4 седмици. Друго преимущество е малкото количество на приложение 0,5 до 2,0 мл.

Фармакодинамика:

В сексуалния цикъл на свинята FSH е отговорен за започването растежа на фоликула, като създава основните предпоставки за настъпване на еструса. В този регулаторен механизъм се намесва GnRH-аналогът Пефорелин. Той селективно стимулира освобождаването на FSH. В резултат на проведени изследвания с животни, третирани с различни концентрации на активното вещество, бе отчетен връх на FSH, докато LH-секрецията не бе повлияна. На базата на тези резултати механизмът на действие на стимулиращия еструса Пефорелин се различава от този на познатите GnRH-аналози. Последните предимно стимулират освобождаването на LH и в по-малка степен освобождаването на FSH. Затова обичайните GnRH-аналози се използват за индуциране на овулацията.

Фармакокинетика:

Пефорелин бързо се разгражда след мускулна апликация. Елиминирането от кръвообръщението става бързо, докато хормоналното действие се запазва за няколко часа. GnRH-аналозите са доказуеми само за кратко време в черния дроб, бъбреците и хипофизата. Там ензимно се разграждат до биологично неактивни метаболити, които по ренален път се отделят. Не се стига до натрупване на декапептида или неговите разпадни продукти в организма. Поради това Пефорелин бе включен в Анекс ІІ под номер 2377/90. Затова след приложението на Мапрелин не е необходимо спазване на карентен срок.

Препоръки за приложението на Мапрелин за стимулиране на еструса с последващо
осеменяване:

Начин на действие при плурипарни свине-майки(повече от едно раждане)

Изработка и поддръжка на сайт: oriona.bg